Колектив

Височина Ірина Леонідівна

Зав. кафедри, професор, д.мед.н.

https://orcid.org/0000-0003-3532-5035
Лікар-педіатр вищої категорії. Лікар загальної практики - сімейної медицини вищої категорії.Друга вища освіта, спеціалізація з «Психології»Закінчила ДМІ з відзнакою у 1991 році. 1991- 1995 рр. – клінічний ординатор кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДМА. З 1995 року - асистент кафедри факультетської педіатрії ДМА. У 2003 році під керівництвом професора О. Є. Абатурова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування диференційованної імунореабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні інфекції». У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Основні механізми формування адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у дітей-вихованців дитячих будинків». 2003 - 2013 рр. секретар предметної комісії з Педіатрії ДЗ ДМА МОЗ України, секретар проблемної комісії «Здоров’я матері та дитини» ДЗ ДМА МОЗ України. 2006 - 2013 рр. – відповідальний секретар ДЕК ІІ медичного факультету ДЗ ДМА МОЗ України. З вересня 2014 р. – завідувач кафедри сімейної медицини ДЗ ДМА МОЗ УкраїниЧлен Правління Української Асоціації сімейної медицини. Член правління Науково-практичної Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області. Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (розпорядження керівника Апарату Верховної Ради України №9741 від 4 грудня 2013). Нагороджена грамотою Верховної Ради України, медаллю «За заслуги перед містом», грамотами області і ДЗ «ДМА МОЗ України». Член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice)Має сертифікат тренера ВООЗ (2022) "Школа лікування COVID-19"Має сертифікат тренера (2018) «Нова міжнародна класифікація для лікарів первинної ланки ІСРС-2. Тренінг тренерів» Автор більше 300 наукових праць; в співавторстві - 2 монографії, 2 патенти, 6 методичних посібників, 2 нововведення МОЗ України, 6 інформаційних листів

Чухрієнко Неонілла Дмитрівна

Професор, д.мед.н.

https://orcid.org/0000-0003-2101-3882
Заслужений лікар України. Лікар-терапевт вищої категорії. Лікар ЗПСМ вищої категорії. Закінчила ДМІ з відзнакою у 1970 році. У 1972 році під керівництвом професора В.Н.Дзяка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Електроімпульсна терапія миготливої аритмії і її вплив на систему гемокоагуляції». У 1986 році захистила докторську дисертацію на тему «Зміни вентиляційної і газообмінної функції легень при ателектазах, їх значення в ранній діагностиці і виборі способу лікування». З 1987 року - завідувач кафедру внутрішніх хвороб, яка у 2005 році була реорганізована в кафедру сімейної медицини, і яку очолювала до 2014 р.. 1996 - 1998 рр. - член експертної ради ВАК України. 1990 - 1994 рр. - депутат Жовтневої районної ради. 1994 - 2006 рр. - депутат міської ради за мажоритарним округом. Почесний депутат міської ради м. Дніпропетровська.Фундатор Асоціації сімейної медицини України, з 1996 р. до 2015 р. - Віце-президент Української Асоціації сімейної медицини. Постійний член Правління Української Асоціації сімейної медицини. Голова Науково-практичної Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області. 1998 - 2006 рр.- голова громадської організації «Жіночий муніципалітет». 2012- 2014 рр. - член Управляючого комітету ОДА з реформування медичної галузі Дніпропетровська та області. Член спеціалізованої Вченої ради Д 08.601.02. (терапія, кардіологія, гастроентерологія) ДЗ «ДМА МОЗ України» та інституту гастроентерології НАМН України. Була членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.613.06 (сімейна медицина) при Національній медичній академій післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. Дійсний член міжнародної Академії наук з апітерапії та бджільництва. Голова методичної комісії ДЗ «ДМА МОЗ України» за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». Голова НТПК «Сімейна медицина». Неодноразово нагороджена за «Вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм» грамотами МОЗ України, області і ДЗ «ДМА МОЗ України». Член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice). Має сертифікат тренера «Нова міжнародна класифікація для лікарів первинної ланки ІСРС-2. Тренінг тренерів» 2018 рВідповідає за виховну роботу на кафедрі Автор більше 500 наукових праць, 7 авторських свідотств та винаходів, в співавторстві 4 монографій, 5 методичних посібників, 8 підручників для сімейних лікарів.

Дубоссарська Зінаїда Михайлівна

Професор, д.мед.н.

https://orcid.org/0000-0002-9271-7601
Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Лікар за фахом «акушерство і гінекологія» вищої кваліфікаційної категорії. Закінчила ДМІ з відзнакою у 1969 році. 1977- 1979 рр. клінічна ординатура за фахом «акушерство і гінекологія». У 1979 році під науковим керівництвом професора М.М. Побєдінського захистила кандидатську дисертацію за фахом 14.01.00 - акушерство і гінекологія на тему: «Реабилитация репродуктивной функции больных хроническим воспалением придатков матки». 1980-1986 рр. асистент кафедри акушерства та гінекології ДМІ. У 1986 році захистила докторську дисертацію за фахом 14.01.00 - акушерство і гінекологія на тему: «Патогенез, принципы лечения и медицинской реабилитации больных воспалительными заболеваниями женских половых органов». 1986-1989 рр. професор кафедри акушерства та гінекології ДМІ. 1989-2011 рр. завідувач першої в СРСР кафедри перинатології факультету удосконалення лікарів ДМІ, яка у 1996 році була реорганізована у кафедру акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДДМА. 2011-2018 рр. професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДЗ «ДМА». З вересня 2018 року - професор кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «ДМА»1996-2009 рр. Голова Асоціації акушерів-гінекологів Дніпропетровської області. Була членом спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 (акушерство і гінекологія) Харківського національного медичного університету і обласної комісії та координаційної Ради з питань сімейної, гендерної, демографічної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністраціїПочесний член Президії Асоціації акушерів-гінекологів України. Віце-президент Асоціації гінекологів-ендокринологів України. Член редакційних колегій фахових журналів: «Медичні перспективи», «3доровье женщины», «Жіночий лікар», «Медичні аспекти здоров’я жінки», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Акушерство. Гінекологія. Генетика», «Акушерство. Гінекология. Репродукция»Кавалер Ордену Княгині Ольги ІІ і ІІІ ступеня (2006, 2016 рр.) Нагороджена подякою Президента України, почесною грамотою Верховної Ради України, почесними грамотами МОЗ України, подяками Міністерства освіти СРСР та України, відзнакою та медаллю Американського біографічного інституту «За гідність та достоїнство в XX столітті», подяками та відзнакою голів Дніпропетровської облдержадміністрації «За розвиток регіону», пам'ятною медаллю Дніпропетровської міської ради «За вірну службу рідному місту», медаллю Придністровської молдавської республіки «За трудову доблесть». Автор понад 500 наукових праць, серед яких 5 підручників, 11 монографій, 10 навчальних посібників, 8 методичних рекомендацій, 5 патентів на винахід, 7 нововведень, які внесені в Реєстр галузевих нововведень України.

Ніколаєнко-Камишова Тетяна Петрівна

Доцент, д.мед.н.

https://orcid.org/0000-0002-8259-3078
Лікар-гематолог вищої категорії. Закінчила ДМІ з відзнакою у 1982 році.З 1983 працювала лікарем міського гематологічного центру, за сумісництвом з 2009 по 2013 лікарем-консультантом у обласній лікарні ім. Мечнікова.По закінченні заочної аспірантури у Київському інституті гематології та переливання крові (1990 – 1994) під керівництвом професора Романової А.Ф. у 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему « Морфо-функціональні особливості нейтрофільних гранулоцитів хворих з лейкопеніями непухлинного походження».З 2000 по 2005 роки на умовах сумісництва працювала на кафедрітеоретичної та клінічної морфології людини у Дніпропетровському націогальному університеті.З 2013 по 2017 р.- асистент кафедри внутрішньої медицини за сумісництвом.У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Оптимізація діагностики та розробка лікувально-профілактичних заходів щодо мінімізації розвитку тромботичних ускладнень у хворих на хронічні мієлопроліферативні новоутворення» - науковий консультант член-кореспондент АМН України, профессор, доктор медичних наук В.Г. БебешкоЗ 2018 р. – доцент кафедри сімейної медицини ФПО.Член асоціації гематологів та трансфузіологів України.Відзначена подяками міської та обласної ради.Відповідає за наукову роботу кафедри Автор понад 70 наукових праць, 1 патенту у співавторстві, 6 інформаційних листів, 2 підручників, 4 методичних рекомендацій.

Гайдук Ольга Іванівна

Доцент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0003-3784-973X
Лікар-педіатр і лікар-неонатолог вищої категоріїЛікар ЗПСМ вищої категорії.У 1982 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Дніпропетровського медичного інституту.1983 – 1986 рр. - дільничний лікар - педіатр, лікар - неонатолог.1986 - 1988 рр. - клінічний ординатор кафедри дитячих хвороб, яка була реорганізована в кафедру неонатології, що і обумовило переведення в клінічну ординатуру з неонатології.1988 - 1991 рр.- аспірант кафедри неонатології ФУЛ ДМІ,У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гормональна адаптація і розвиток при різних варіантах перинатального гіпоксичного ураження центральної нервової системи в доношених новонароджених (у проспективному спостереженні)».З 1992 р. - асистент, з 1994 р. - доцент кафедри педіатрії та неонатології ФПО Дніпропетровської медичної академії .З 1997 р. – доцент кафедри сімейної медицини ФПО, начальник учбової частини кафедри, відповідальна за організаційні питання.Член Правління Української Асоціації сімейної медициниМає Сертифікат учасниці тренінгу для тренерів «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» в рамках проекту ВОЗ/ЮНІСЕФ, 2016 р., м. Дніпропетровськ.Має сертифікат тренера з питань «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» в рамках проекту RESPECT «Зменшення стигми та дискримінації, повʼязаної з ВІЛ, до представників груп найважчого ризику в медичних закладах України» за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), 2016 р., м. ЛьвівМає сертифікат тренера з питань Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку за підтримки ВООЗ та ЮНІСЕФЧлен Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice)Має сертифікат тренера «Нова міжнародна класифікація для лікарів первинної ланки ІСРС-2. Тренінг тренерів» 2018 рАвтор понад 134 наукових робіт.

Василевська Ірина Василівна

Доцент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0003-0881-1353
Лікар-терапевт вищої категоріїЛікар ЗПСМ вищої категорії.Закінчила ДМІ з відзнакою у 1978 році.З 1986 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб ДМА.У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікувальна дія нових дієтичних продуктів з підвищеним вмістом харчових волокон при хронічних захворюваннях органів травлення»З 2000 р.по 2019 р. працювала на посаді доцента кафедри, у 2003 р. одержала вчене звання доцента.З 2020 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри.Куратор учбового процесу на циклах тематичного удосконалення: « «Онкологічна допомога в практиці сімейного лікаря» та «Загальна лікарська практика: питання гастроентерології в віковому аспекті»Секретар Предметної комісії з «Загальної практики – сімейної медицини» ДДМУМає сертифікат тренера з питань «Ведення випадку туберкульозу в закладах первинної медико-санітарної допомоги», 2013 р., м. КиївМає сертифікат тренера з питань «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» в рамках проекту RESPECT «Зменшення стигми та дискримінації, повʼязаної з ВІЛ, до представників груп найважчого ризику в медичних закладах України» за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), 2016 р., м. ЛьвівЧлен Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice)Член Української асоціації сімейної медициниЧлен Громадської організації «Науково-практична Ассоціація сімейних лікарів Дніпропетровької області»Член громадської організації Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів Автор понад 116 наукових робіт та 1 винаходу

Башкірова Наталія Сергіївна

Доцент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0003-0716-2419
Лікар-педіатр вищої категорії.Лікар ЗПСМ вищої категорії.У 2002 році з відзнакою закінчила ДДМА за спеціальністю «Педіатрія».2002 - 2003 рр. - магістратура з педіатрії при ДДМА. 2003 - 2006 рр. - аспірант кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДДМАВ 2006 році під керівництвом професора Чергінця В.І. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління». 2006 – 2015 рр. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО.З 2015 працює на посаді доцента кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА МОЗ України.Має сертифікат тренера ВООЗ (2022) "Школа лікування COVID-19"Має сертифікат тренера ВООЗ (Європейське регіональне бюро), МОЗ України з питань «Інтегрованого Ведення Хвороб Дитячого Віку», 2015 р.Куратор учбового процесу на циклі тематичного удосконалення «Питання діагностики, маршрутизації пацієнтів, супроводу сімейним лікарем при найбільш поширених синдромах в лікарскій практиці».Відповідає за учбовий процес на кафедрі.Секретар Науково-практичної Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області.Член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice)Автор понад 98 наукових робіт.

Авраменко Ірина Вікторівна

Доцент, к.мед.н

https://orcid.org/0000-0002-0246-922X
Лікар-терапевт другої категорії. Закінчила з відзнакою ДДМА у 2008 роціУ 2010 одержала диплом магістра медицини з відзнакою за спеціальністю «Внутрішні хвороби»2010 - 2014 аспірант кафедри факультетської терапії та ендокринологіїЗ 2014 по 2017 асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «ДМА «МОЗУ»3 2017р. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА МОЗ України.У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію: «Клініко-функціональний статус та прогнозування віддалених наслідків у хворих з негоспітальною пневмонією тяжкого перебігу»Має сертифікат тренера ВООЗ (2022) "Школа лікування COVID-19"Відповідальна за роботу зі студентами-стоматологамиАвтор понад 20 наукових робіт

Черниловський Андрій Володимирович

Асистент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0003-3544-6291
Лікар-терапевт вищої категоріїВторинна спеціалізація за фахом ЗПСМЗакінчив ДДМА у 1988 році.1990-1994 рр. – лікар-терапевт Обласного спортивного диспансеру1994 - 1999 рр. - асистент кафедри шпитальної терапії № 2 ДДМАУ 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив дистанційної ударно-хвильової літотрипсії на перебіг хронічного калькульозного пієлонефриту і артеріальної гіпертензії».З 1999 р. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА МОЗ України.Є куратором циклу «Інтернатура» за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»Відповідає за цивільну оборону на кафедрі.Автор понад 60 наукових робіт.

Єфімова Наталя Олександрівна

Асистент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0002-1089-2976
Лікар-терапевт вищої категоріїВторинна спеціалізація з кардіологіїЗакінчила ДДМА у 2003 році.У 2004 р. одержала диплом магістра медицини з терапії з відзнакою.2005- 2011 рр. - аспірант кафедри факультетської терапії та ендокринології ДЗ ДМА МОЗ УкраїниУ 2011 р. захистила кандидатську дисертацію: “Оцінка тютюнопаління як фактора ризику розвитку и прогресування хронічного обструктивного захворювання легень”.З 2011 р. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО.Відповідає за сумісну роботу кафедри з базами заочного стажування інтернів.

Куратор учбового процесу на циклі тематичного удосконалення: «ЕКГ в практиці сімейного лікаря».

Член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice).

Секретар Державної Атестаційної комісії за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»

Автор понад 27 наукових робіт.
Росицька Олександра Анатоліївна

Асистент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0002-5424-5252
Лікар-невропатолог вищої категоріїЗакінчила ДДМА у 1997 році.2004 - 2006 рр. - клінічна ординатура на кафедрі нервових хвороб та нейрохірургії ДДМА.З 2007 р. – асистент кафедрі сімейної медицини ФПО, веде цикл «Нервові хвороби з курсом дитячої неврології» у лікарів-інтернів та курсантів «Спеціалізації».Виконує кандидатську дисертацію на тему: “Особливості перебігу ішемічних цереброваскулярних захворювань на фоні мультифокального ураження судин”. Член робочої групи з розробки Протоколу та клінічних настанов ХОЗЛ”Куратор учбового процесу на циклі тематичного удосконалення:«Особливості ведення геронтологічних і геріатричних аспектів у лікарській практиці»Куратор учбового процесу на циклі ПАЦ для лікарів ЗПСМ.Секретар засідань кафедри сімейної медицини ФПО Автор понад 20 наукових робіт.

Буртняк Тетяна Зеновіївна

Асистент, phD

https://orcid.org/0000-0001-6120-2595

Лікар загальної практики-сімейний лікар другої кваліфікаційної категорії.

У 2014 р. закінчила Івано-Франківський національний медичний університет факультет «Лікувальна справа».

З 2014 по 2016 рр. – лікар-інтерн за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДДМУ.

У 2016 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

З 2016 по 2020 рр. – аспірант очної денної форми навчання кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДДМУ.

У 2020 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Кардіоваскулярний ризик та структурно-функціональний стан лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень» та отримала науковий ступінь Доктор філософії (PhD).

З 2020 року асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДДМУ.

Має сертифікат тренера ВООЗ (2022) "Школа лікування COVID-19"

Автор 35 наукових робіт, 1 патенту на корисну модель. Член ГО «Асоціації Амбулаторної Медицини», ГО «Асоціації Превентивної та Антиейджинг терапії», ГО «Асоціації Сімейних Лікарів Дніпропетровщини», ГО «Української Асоціації Сімейної Медицини», Асоціації Серцевої Недостатності, Європейської Асоціації з Профілактики ССЗ, Європейської Асоціації Серцево-судинної Візуалізації.

Моб. тел. 0986633075


Кузнецова Марина Андріївна

Асистент, к.мед.н.

https://orcid.org/0000-0001-6966-6634
Закінчила з відзнакою ДДМА у 2009 році. У 2010 одержала диплом магістра медицини з відзнакою.2011-2015 рр.- аспірант кафедри госпітальної терапії №2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію: «Первинний пролапс мітрального клапану у осіб молодого віку як прояв сполучнотканинної дисплазії серця».2015-2017рр.- лікар-кардіолог терапевтичного відділення Дніпропетровського військового шпиталю. 3 2017р. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА МОЗ України.Автор понад 10 робіт.

Сердюк Антон Валерійович

Асистент, phD


2009-2015 рр. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» за спеціальністю педіатрія 2015-2017 рр. Інтернатура за спеціальністю офтальмологія в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на базі КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня». В 2017 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Офтальмологія». 2017-2021 рр. Аспірантура на кафедрі офтальмології у Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. 2018-2020 рр. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Менеджмент». 2012-2015 рр. КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» прійнято на посаду сестри медичної операційної (для надання цілодобової екстреної офтальмологічної допомоги) операційного блоку. 2017-2018 рр. Лікар-офтальмолог у КЗ «Криворізька міська лікарня №4» ДОР 2018-2019 рр. Завідувач відділенням, лікар-офтальмолог відділення хірургії одного дня КФ КП «ДОКОЛ». 2019-ТЧ Завідувач відділенням, лікар-офтальмолог відділення мікрохірургії ока КФ КП «ДОКОЛ». 2021-ТЧ Асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДДМУ
Лікар загальної практики – сімейний лікар першої категоріїЗакінчив ДЗ «ДМА» у 2013 роціЗ 2013 по 2015 – лікар-інтерн за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»З 2015 по 2017 – клінічний ординатор кафедри сімейної медицини ФПО З 2017 – аспірант очної форми навчанняЧлен Європейської академії викладачів загальної практики EURACT (The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice). Має сертифікат тренера ВООЗ (2022) "Школа лікування COVID-19"Має сертифікат тренера ВООЗ (2021) "Тренінг щодо організації щеплень від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Має сертифікат тренера (2018) «Нова міжнародна класифікація для лікарів первинної ланки ІСРС-2. Тренінг тренерів» Має сертифікат тренера МОЗ України (2017 рік) «Міжнародна класифікація ICPC-2». Має сертифікат тренера ВООЗ (2016 рік) «Основний тренінг для первинної ланки медичної допомоги щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету»Відповідальний за сайт кафедри та впровадження системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 на кафедрі сімейної медицини ФПО та підготовку матеріалів до репозитаріюМоб. тел. - 0993706324 (V/T/W)

Яшкіна Тетяна Олегівна

Асистент

https://orcid.org/0000-0002-1747-4849
Лікар загальної практики – сімейний лікарЗакінчила ДЗ «ДМА» у 2013 роціЗ 2013 р. по 2015 р. – лікар-інтерн за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»З 2015 р. по 2017 р. – клінічний ординатор кафедри сімейної медицини ФПО З 2017 року – аспірант очної форми навчанняМає сертифікат тренера ВООЗ (2022) "Школа лікування COVID-19" за сумісництвом регіонарний координатор проектуМає сертифікат тренера ВООЗ (2021) "Тренінг щодо організації щеплень від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Має сертифікат тренера ВООЗ: «Основний тренінг для первинної ланки медичної допомоги щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету» (2016)Має сертифікат тренера «Нова міжнародна класифікація для лікарів первинної ланки ІСРС-2. Тренінг тренерів» 2018 р

Ахе Євгенія Андріївна

Асистент

https://orcid.org/0000-0002-7327-1640

Лікар загальної практики - сімейний лікар. Закінчила ДМА МОЗ України в 2018 році. З 2018 по 2020 рр проходила інтернатуру на базі ДМА МОЗ України на кафедрі сімейної медицини ФПО.З 2020 – асистент кафедри сімейної медицини ФПО. Автор 5 наукових робіт. Моб. телефон 0970210350

Солнишкіна Катерина Василівна

Асистент

https://orcid.org/0000-0001-5409-1137

Лікар загальної практики – сімейний лікар.

2008-2014 рр. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» за спеціальністю лікувальна справа.

2017-2019 рр. Інтернатура за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на базі КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».ДОР»

В 2019 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

З 2019 по 08.2021 Працювала лікарем з медицини невідкладних станів виїзної бригади ЕМД центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД у КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»ДОР».

2021- Асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДДМУ

Кийко Людмила Анатоліївна

Старший лаборант, к.мед.н.

Закінчила ДДМА у 1976 році.У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність реабілітації хворих на хронічний бронхіт в умовах промислового підприємства”.1977 - 1985 рр. - лікар швидкої медичної допомоги МЛШМД м. Дніпродзержинська.1986 - 1989 рр. - молодший науковий співробітник кафедри сімейної медицини.1989 - 2003 рр. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО ДДМА.З 2004 р.– старший лаборант кафедри сімейної медицини ФПОВідповідальна за матеріальне забезпечення кафедриАвтор 38 наукових робіт.

Атамогланова Світлана Володимирівна

Старший лаборант

Старший лаборант кафедри
У 1987 р. закінчила ДНУ ім. Олеся Гончара за фахом «біологія»
1987 – 2002 рр.- старший лаборант кафедри факультетської педіатрії ДДМА
З вересня 2015 р. – старший лаборант кафедри сімейної медицини ФПО

Сачко Тамара Гнатівна

Лаборант

Закінчила Дніпропетровське медичне училище Придніпровської залізниці за спеціальністю “фельдшер”.
1977 - 2006 рр. – фельдшер МКЛ № 2.
2006- 2009 рр. – інспектор деканату ДНУ імені Олеся Гончара
з 2009 року працює лаборантом на кафедрі сімейної медицини ФПО ДДМУ.