План практичних занять

3_курс_УКР_2021-2022_Календарно-тематични_план.pdf