5 день

Тема: Гострі лейкози, мієлопроліферативні захворювання. Лімфоми. Гістіоцитоз. Юридичні та етичні засади організації і надання паліативної допомоги

Матеріали для самопідготовки

Завдання

  1. Задачі

Електронна скринька для надсилання відповідей

dsma.gpfm@gmail.com

В темі листа вказуєте номер десятку, своє прізвище та ініціали; номер дня циклу