12 день

Тема: Біль в оці: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта; невідкладна допомога. «Сухе око»: диференційна діагностика, маршрут пацієнта. Диплопія: диференційна діагностика, маршрут пацієнта. Біль у вусі: диференційна діагностика,невідкладна допомога, забезпеченння маршруту пацієнта.Виділення з вуха: диференційна діагностика,невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта. Медико-правові засади організації паліативної допомоги у світі та в Україні.Сучасні дефініції, засади та мета. Паліативна допомога як медико-соціальна проблема. Біологічна смерть людини: медичні, соціальні та юридичні аспекти танатології. Сучасна нормативно-правова база застосування наркотичних (опіоїдних) анальгетиків у паліативній медицині в Україні. Медико-юридичні питання особистісних прав помираючих осіб: міжнародна та вітчизняна нормативно-правова база. Інтегроване ведення паліативного хворого. Забезпечення мультидисциплінарної допомоги в інтересах пацієнта (психолог, соціальний працівник, спеціаліст, волонтер та ін.). Основні клінічні симптоми у паліативних хворих у термінальному періоді життя. Контроль та корекція розладів життєдіяльності у паліативних пацієнтів в термінальний період життя. Фармакологічний контроль синдрому хронічного болю. Триступенева схема знеболення (рекомендована ВООЗ). Основні клінічні симптоми у паліативних хворих у термінальному періоді життя. Контроль та корекція розладів життєдіяльності у паліативних пацієнтів в термінальний період життя.

Матеріали для самопідготовки

Завдання

Електронна скринька для надсилання відповідей

612_05@dmu.edu.ua

В темі листа вказуєте номер десятку, своє прізвище та ініціали; номер дня циклу