Діагностика візуальних форм раку шийки матки та молочних залоз лікарем ЗПСМ

Відповідальна за тренінг - д.мед.н., доцент Ніколаєнко-Камишова Тетяна Петрівна 0505811035

Звітні документи

  1. Форма №090/о – Повідомлення при вперше в житті встановлений діагноз раку»

  2. Форма №30-6/о – Інформація про хворого в канцер-регістр України

  3. Форма №027-2/0 «Протокол на випадок виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення»

  4. Форма №35 «Звіт про хворих на злоякісні новоутворення»

  5. Форма №7 «Звіт про хворих на злоякісні новоутворення»

Матеріали для підготовки

1. Онкологія: Підручник /в.Ф. Завізіон… Львів, - 2021.

2. Наказ МОЗ України 1.10.2013 №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України

3. Наказ МОЗ України від 22.01.1996 №10 «Про створення національного канцер-реєстру України».

4. 1.2. Наказ МОЗ України від 01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

5. 1.3.Наказ МОЗ України від 30.12.1992 № 208 «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню».

6. 1.4.Наказ МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 08.07.2006 р. за №686/12560.

7. 1.5. Наказ МОЗ України від 10.10.2007 № 629 «Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 за № 1222/14489.

8. 1.6.Наказ МОЗ України від 28.07.2014 № 527«Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я № 157 від 26.01.2018.

9. 1.7.Наказ МОЗ України від 19.03.2018 №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».

10. 1.8.Наказ МОЗ України від 17.09.2007 № 554 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “онкологія”» із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ від 30.07.2010 №645, від 29.04.2011 №247.

11. II. ВИТЯГ З НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ № 208 ВІД 30.12.1992 РОКУ «ПРО ЗАХОДИ ПОДАЛЬШОГО ПОКРАЩЕННЯ І РОЗВИТКУ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ»