18 день

Тема: Захворювання серцево-судинної системи

Матеріали для самопідготовки

Завдання

В письмовій формі необхідно дати відповідь на наступні питання:

1. Визначити причини та фактори ризику вроджених вад серця (ВВС)

2. Складові профілактики ВВС.

3. Клінічна класифікація ВВС.

4. Кардіальні та позакардіальні прояви ВВС

5. Стратегія лікування дітей з ВВС

6. Критерії ранньої діагностики ускладнень ВВС: легеневої гіпертезії

7. Критерії ранньої діагностики ускладнень ВВС: серцевої недостатності

8. Нагляд за дітьми, що були прооперовані з приводу ВВС.

9. Критерії артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків.

10. Клінічна класифікація артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків

11. Причини артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків

12. Методи вимірювання артеріального тиску у дітей і підлітків

13. Підходи до ведення дітей з артеріальною гіпертензією

14. Підходи до профілактики артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків  1. Диференціальна діагностика артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків

  2. Критерії ранньої діагностики вроджених вад серця у дітей. Тактика лікаря загальної практики-сімейної медицини.

Поштова адреса для відповідей:

  • 612.dsma.dp.ua@gmail.com