7 день ТУ

Тема: Епізод надання медичної допомоги. Використання даних зібраних за допомогою ICPC-2-Е

Матеріали для самопідготовки:

Завдання по темі:


  • Опрацювати наступні клінічні випадки (самостійна робота, надсилати не потрібно):

  1. Профілактика

  2. Гіпертензія

Поштова скринька для надсилання завдання: