Загально-лікарська підготовка: ЕКГ діагностика

Відповідальна за курс ТУ - к.мед.н., асистент Єфімова Наталія Олександрівна 0503610333