Загальна лікарська практика: для лікарів амбулаторної практики питання дитячої кардіології

Відповідальна за курс ТУ - доцент, к.мед.н. Гайдук Ольга Іванівна

Контактна особа з загальних запитань - ас. Ахе Євгенія Андріївна 0970210350